Jedním ze systému pěstování je hydroponie. Co to vlastně je? Většina z Vás o tom už někdy slyšela, někteří z Vás už v tom běžně pěstujete, ale pro ty z Vás, kdo v tom trošku tápete, si to vysvětlíme.

Hydroponie

Hydroponie, jak už tomu název napovídá je spojená s vodou, to znamená, že rostliny nejsou zasazené v hlíně, ale dostávají živiny pouze z vody. Nepoužívají se tedy půdní substráty, ale anorganické inertní materiály, které slouží jako prostor pro kořeny a podpora rostlin. Tenhle typ pěstování pohází už ze starého Egypta. Od té doby se ale už samozřejmě hodně posunul a nyní máme na trhu několik hydroponických systémů. Výhoda hydroponie je rychlejší růst rostlin a menší náchylnost k chorobám.

Růstové médium

Rostliny můžete zasadit buď do keramzitu, který je nenasákavý, neobrušuje se, takže nevznikají nečistoty a mezi jednotlivými kousky je dostatečná tma a vlhkost, což je pro kořeny rostlin žádoucí. Výhoda keramzitu je ta, že ho můžete použít klidně víckrát za sebou a nemusíte jej hned vyhazovat.

Další z variant je rockwool, neboli kamenná vata. Má vynikající nasákavé vlastnosti a udržuje dostatek kyslíku. Pro pěstování rostlin je potřeba používat zahradní rockwool, protože ten stavební obsahuje různé chemické látky. Můžete mít buď rockwoolové kostky nebo rohože, kdy kostky mají vlákna rozmístěná vertikálně a roztok tak odtéká rychleji. Naopak v rohožích je vlákno rozmístěno horizontálně, roztok se tak rozloží rovnoměrně a udrží se v ní déle.

Vhodný materiál je i kokos, kdy se rozdrcená kokosová vlákna několikrát čistí, aby vznikl vhodný inertní materiál. Kokos má řadu výhod, je velmi dobře propustný a jeho likvidace je velmi snadná, můžete jej totiž dál použít na zahrádku nebo pro pokojové rostliny. Hodí se do květináčů s ručním nebo tlakovým zavlažováním.

Teď víte, do čeho máte zasadit rostliny, ale co dál? Jak vlastně systém funguje?

Systémů jak pěstovat hydroponicky je několik, popíšeme si některé z nich.

Systémy hydroponie

Wick systém- odvodňovací systém

hydroponie

 

Tento systém byl používán i v dávné minulosti. Jedná se o jednoduchý systém, který se hodí pro malé rostliny, které nepotřebují tolik vody a živin. Systém funguje tak, že máte dvě nádoby, v jedné jsou rostliny, například s keramzitem a od nich jde knot, lano, kokosové vlákno, které nasává živiny ze spodní nádoby, kde jsou živiny, vzduchovací  kameny a čerpadlo.

Tenhle systém se nehodí pro velké rostlin a velkou nevýhodou je to, že pokud umístíte knot špatně, nebude nabírat živiny a následně celá vaše zahrádka uhyne.

 

DWC (deep water culture systém) (bubbler)

Hydroponie- DWC system

Systém DWC má jednu nádobu, v které je neustále voda se živinami a proudí tu neustále kyslík pomocí vzduchovacích  kamenů a čerpadla, aby se kořeny rostlin ve vodě “neutopily”. Rostliny jsou umístěné v košíčkách, naklíčené mohou být v rockwoolu nebo kokosu a kořeny jsou volně z košíčku puštěné do vody.

Výhody tohoto systému jsou levné náklady na pořízení, jednoduchost systému, lehká údržba, recirkulace. Nevýhodou systému je to, že se zde obtížněji pěstují velké rostliny a rostliny, které mají dlouhou vegetační dobu.

 

NFT  (Nutrient Film Technique)

Hydroponie- NFT system

NFT systém je jeden z nejpopulárnějších systému hydroponie.

Rostliny se pěstují v kanálech, kde protéká živný roztok. Na konci kanálu je spád, kdy se roztok dostane do hlavního zásobníku a opět se vrátí na začátek systému. Pak funguje stejně jako systém DWC. Rozdíl je v tom, že kořeny nejsou zcela ponořené, ale berou si jen tolik kolik potřebují. V NFT systému můžete rostliny sklízet postupně a postupně měnit. Rostliny jsou zasazené opět v košíčkách v rockwoolu, kokosu nebo keramzitu.

Výhodou NFT je malý odpad díky recirkulačnímu systému. Nevýhodou NFT je, že pokud Vám přestane fungovat z nějakého důvodu čerpadlo, můžou Vám všechny rostliny uhynout. Další nevýhoda je, že kořeny se mohou zvětšit natolik, že ucpou kanál a živiny se pak nedostanou k jednotlivým rostlinám.

 

Ebb and Flow / Flood and Drain Systems

Hydroponie- ebb and flow system

Tento systém je už méně používaný, ale v některých situacích může být pro Vás velmi efektivní.

Na rozdíl od předešlých systémů, v tomto systému není roztok se živinami v neustálém kontaktu s kořeny. Pěstební médium je zásobeno živinami v určitých časových intervalech několikrát za den a záleží na několika faktorech podle čeho se živiny dávkují. Jednak záleží na velikosti rostlin, spotřebě vody, kterou rostliny přijmou, teplotě vzduchu, v jakém růstovém cyklu jsou rostliny a mnoho dalších faktorů, které na rostliny působí.

Jednotlivé zásobení živinami je pomocí rezervoáru s vodním čerpadlem, který je umístěný pod zásobníkem, a časovacími hodinami, kde si nastavíte, kdy je potřeba rostliny takzvaně zaplavit. Po zaplnění zásobníku roztok gravitačně stéká zpět do rezervoáru, kde jsou umístěné vzduchovací  kameny, roztok se tak prokysličí a po určité době je znova vyplaven ke kořenům.

 

Výhodami tohoto systému jsou efektivní využívání vody a energie, menší spotřeba a systém se dá dobře nastavit podle Vašich potřeb. Nevýhodou však je vysoké riziko rychlého vyschnutí kořenů při selhání čerpadla nebo časovacích hodin a velká spotřeba rostlinného substrátu.

 

Aeroponie

Hydroponie- aero

Aeroponické systémy jsou pro náročnější uživatele, ale pokud je člověk pochopí správně není to tak složité.

Aeroponický systém je velmi podobný NFT, ale s tím rozdílem, že živný roztok je rozprašován neustále do kořenů a ne podél kořenů v kanálu jako u NFT. Někteří pěstitelé preferují časování formou Ebb and Flow, jen s rozdílem, že časový úsek je mnohem kratší než u Ebb a Flow. Další varianta je použít jemné rozprašování neustále, aby se zajistil větší příjem kyslíku do kořenů. Aeroponické systémy jsou mnohem rychlejší pro růst rostlin než předešlé systémy.

Výhody jsou jak už jsme zmiňovali, že kořeny mají mnohem více kyslíku než v systémech s ponořenými kořeny. Nevýhoda je jako u předešlého systému, že trysky se mohou ucpat nebo přestat fungovat a kořeny vyschnou. Tento systém je náročnější jak na zručnost, tak i na finance oproti jiným systémům.

 

Drip systém

Hydroponie- drip system

Drip systém je vlastně odkapávací systém, kde odkapáváte roztok na kořeny rostlin, aby byly stále vlhké. Je vhodnější na větší rostliny. Drip systém pomocí spínacích hodin dávkuje živný roztok, který je čerpadlem vytlačován do potrubí, odkud se kapilárami dostává k jednotlivým rostlinám.

Jsou dvě varianty Drip systému, buď je jen jedna nádoba s vlastním rezervoárem, roztok se živinami prokapává skrz médium, většinou kokosové nebo rockwoolové rohože s keramzitem, a odtéká do spodní nádoby a odtud pumpou se vhání roztok zpět do hadice a k rostlinám.

Nebo je systém s truhlíky s externí nádrží, kdy hlavním médiem je rockwool. Roztok se nasákne do média a přebytečná voda odtéká do nádrže, kde se už znova nepoužívá.

Riziko u drip systému je zanesení kapilár a následné nedostatečné živení rostlin.

 

Co pěstovat v hydroponii

Teď jsme si popsali systémy hydroponie a je potřeba si napsat, které rostliny v ní můžete pěstovat. V hydroponii můžete pěstovat skoro jakékoliv rostliny, jen si musíte zvolit správný systém.

Zelenina

Hydroponie- zelenina

Saláty jsou nejjednodušší pro hydroponii, protože nekvetou a tím nemusíte řešit opylování květů, hodí se do systémů NFT. Další z rostlin, jsou papriky, jak chilli papričky, tak i klasické papriky, které můžete opýlit i štětečkem a paprika Vám krásně vyroste. Špenát, bylinky, rajčata nejlépe rostou v Drip systému, ředkvičky jsou nejvhodnější do DWC systému, celer v systému Ebb and Flow, okurky v drip systému.

 

Ovoce

Z ovoce melouny se pěstují nejlépe v systému ebb and flow, jahody a borůvky v NFT systému.

 

 

 

Hydroponie- bylinkyBylinky

Bylinky se nejlépe pěstují v systému Drip, NFT a Ebb and flow, ale i v DWC systému.

 

 

 

 

 

zdroje:

Jak pěstovat “indoor” – Mr. José JOSÉ, Mr. Jak pěstovat “indoor”. Vyd. 2. Plzeň: Josef Krejčík, 2012. ISBN 978-80-905353-0-5.

https://www.epicgardening.com/hydroponic-systems/

https://blog.1000bulbs.com/home/15-best-hydroponics-foods

http://www.homehydrosystems.com/hydroponic-systems/drip_systems.html

 

 

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *