Měření svítivosti klonování a předpěst

Vážení návštěvníci našeho webu,

jsme velice rádi, že projevujete zájem o naše aktivity a produkty. Proto jsme si pro Vás přichystali následující článek. Tento dokument je součástí hromadného produktového měření, které jsme iniciovali ve vlastní režii. Od začátku se snažíme být inovativní a kreativní ve své tvorbě a naše jednání a produkty podkládat relevantními informacemi. Tato snaha pramení z našeho inženýrského přístupu k řešení problematiky LED pěstebního osvětlování doprovázena notným zapálením pro věc – jelikož děláme co nás baví!

Obsah&forma měření

Měření probíhalo v útrobách našeho sídla firmy v Brně. Jako pěstební místnost jsme zvolili pěstební stan Dark Propagator značky Secret Jardin. Stan disponuje rozměry 90x60x90(dxšxv) a představuje ideální místnost pro předpěstování rostlin ať už z klonů či ze semen. Zdroje osvětlení, které jsme měřili byly vybrány z řad konvenčních sodíkových a halogenových výbojek, komerčního LED osvětlení z Číny a samozřejmě nesmělo chybět srovnání s našim nejnovějším produktem – monochip svítidlem G-MAXX osazeným nejmodernějším pěstebním čipem Vero29 7. generace.

Na přiložených obrázcích si můžete prohlédnout výsledky našich měření. Celkově se jednalo o 2 soubory měření, kdy v prvním kole jsme měřili růstovou zářivku CFL o výkonu 125w, květovou zářivku CFL o výkonu 125w, komerční LED svítidlo z číny o výkonu 120w a jeden G-MAXX nastavený potenciometrem na 125w. 2. kolo měření zahrnovalo obě CFL zářivky, dohromady tedy 250W, 2 komerční LED pěstební svítidla z Číny, 250W výkonná HPS sodíková výbojka umístěna v cooltube a 2x G-MAXX, které byly opět upraveny potenciometrem na celkový výkon 250W. Při obou měřeních našich G-MAXX byly svítidla osazeny optikami VSM. K dokumentování měření byla použita digitální zrcadlovka s pevně nastaveným časem snímání, pevným ohniskem a pevně nastavenou hodnotou ISO. Měření bylo prováděno PAR/WATT metrem od firmy Apogee Instruments, který jsme si pro náš osobní výzkum zakoupily přímo od výrobce z USA. Jednotlivé vizualizace byly vytvořeny na základě naměřených hodnot a ilustrovány v kontextu naměřených hodnot dle intenzity přímo pod zdrojem světelného záření vůči jeho šíření pěstebním prostorem. Výška zavěšení nad měřenými body byla ve všech případech 30cm.

I. soubor měření – 125w

Pro první kolo měření jsme tedy vybrali běžně užívané zdroje světla, které se objevují na pultech growshopů – CFL zářivky, dále komerční LED pěstební svítidla z Číny, které si groweři – pěstitelé sami shánějí na Alibaba, Aliexpress atp. s vidinou perfektních výsledků při cenové úspoře. Posledním kandidátem je tedy náš G-MAXX, zregulovaný na 125w, abychom zajistil férové podmínky pro naši konkurenci. Pojďme si tedy spolu projít výsledky našeho testu.

Grow CFL 125w

Tato běžně využívána zářivka pro růst při našem testu dopadla ze všech účastníku nejhůře. Vydávané světlo v hodnotách PAR/WATT se stěží vyšplhalo na hodnotu vyšší než 100 pod samotným zdrojem světla a při rozptylu do stran tato hodnota degradovala o více než 50%.

Bloom CFL 125w

Sestra předchozí měřené CFL zářivky je orientována na květovou fázi rostlin, kdy emitované světlo se nachází v teplém spektru barev. Z přiložené vizualizace lze vyčíst, že tento světelný zdroj vydává, řádově v jednotkách procent, více světla, ovšem hodnoty jsou opět mizerné a rozptyl světla do stran degraduje shodně se sesterskou zářivkou.

DP-120W-CHINA

LED svítidlo z Číny 120w

Třetím adeptem na měření jsme zvolili právě konkurenční LED svítidlo vyhledávané špekulanty či pěstiteli, kteří chtějí přejít na LED technologii, avšak do současné doby nenašli cenově dostupný LED pěstitelský světelný zdroj. Na základě zkušeností mnohých growerů s tímto či obdobným svítidlem se napříč pěstitelskou komunitou šíří pomluvy a negativní ohlasy na vrub LED technologiím. Z vizualizace jasně vyplývá, že světelný zdroj sám o sobě dokáže vyzářit přímo pod sebe mnohem více světla, než testované CFL zářivky, avšak do prostor větších než jsou rozměry samotného svítidla je nevhodné, jelikož rozptyl světla do stran katastrofálně degraduje. Ještě více než u předchozích CFL zářivek. Bohužel poškozená paměťová karta nám neumožnila vyexportovat a tudíž poskytnout Vám relevantní snímek z měření.

G-MAXX 125w, VSM optika

Posledním měřeným světelným zdrojem byl právě náš G-MAXX. Byl doplněn volitelnou optikou VSM, která se vyznačuje širokým rozptylem světla a nízkou světelnou ztrátou. Naše  G-MAXXy jsou osazeny nejmodernějším a nejpokročilejším LED pěstebním čipem Vero29 a výsledky měření bourají veškeré předsudky, pomluvy či obavy o účinnosti námi nabízených LED pěstitelských svítidel. Posuďte sami, svítidlo G-MAXX má standartně výkon 150w, avšak pro potřeby tohoto testu byl zregulován na 125w, jelikož jsme chtěli dosáhnout rovnocenných podmínek. Množství světla emitovaného přímo pod svítidlem  je 6x větší než u klasické CFL zářivky, naměřené hodnoty při rozptylu okolo zdroje světla v blízkém okolí dosahují hodnot přímo pod LED svítidlem z Číny a naměřené hodnoty v okrajových měrných bodech toto čínské svítidlo převyšují dvojnásobně.

II. soubor měření 250w

Druhé měření bylo provedeno ve stejném boxu jako 1. soubor měření, jen s tím rozdílem ,že jsme box vybavili světelnými zdroji o dvojnásobném výkonu a tudiž zvolené světelné zdroje byly následující: Grow&Bloom CFL zářivky, dohromady o celkovém výkonu 250w, 2x čínské LED svítidlo, o celkovém výkonu 240w, do hry nově vstoupila sodíková výbojka o výkonu 250w umístěna v cooltube, které plní jak funkci stínidla, tak funkci zajišťující lepší chlazení pěstebního boxu a nakonec opět G-MAXX, který zde byl použit 2x, opět zregulované na celkový výkon 250w a doplněné optikami VSM.

 

Grow&Bloom CFL 250w

Hodnoty měření rozebereme ve stejném pořadí jako v prvním souboru měření a tudíž první vizualizace je zaměřena právě na kombinaci obou dvou CFL zářivek umístěných do boxu současně a tudíž celkový výkon světelných zdrojů v boxu činí 250w. Měřené hodnoty se sice zdvojnásobily, rozptyl světla je výrazně lepší než při použití pouze jedné zářivky, avšak hodnoty jsou stále tristní, jelikož nejvýší naměřená hodnota s těží přesahuje nejnižší hodnotu naměřenou při použití pouze jednoho G-MAXXe!

2X LED panel z Číny, 240w

Stejně jak jsme zdvojnásobili počet CFL zářivek v pěstebním boxu pro 2. soubor měření, tak jsme přidali i jeden čínský LED panel. Celkový výkon světelného zdroje v boxu tedy činí 240w. Když si měření této soustavy rozebereme, tak zjistíme, že díky lepšímu rozmístění světelných zdrojů v boxu se více než zdvojnásobily naměřené hodnoty v okrajových částech. Zhruba 25% nárůst světelného výkonu můžeme evidovat na samotném středu a jeho blízkém okolí. Lze tedy konstatovat, že za určitých podmínek a s nevelkým očekáváním jde s takovým světelným zdrojem úspěšně začít pěstovat. Nicméně hodnoty nejsou nijak závratné vzhledem ke spotřebované energii a hluk, který vydává aktivní chlazení samotných světelných zdrojů je opravdu neakceptovatelný.

 

DP-250W-HPS-FINAL

HPS 250W + cooltube

Následující měření bude pro všechny příznivce pěstování bezesporu zcela nejzajímavější, jelikož se jedná o největšího konkurenta LED technologií – ortodoxní sodíková výbojka HPS, napájena přes digitální předřadník Lumatek o výkonu 250w, usazena do cooltube zařízení. Jak je patrno z vizualizace, tento světelný zdroj naprosto bez problémů překonává všechny doposud měřené umělé osvětlení. Nutno podotknout, že cooltube není dokonalé stínidlo a navíc “požírá” část emitovaného světla. Bohužel do takto malých prostor je cooltube nezbytná, jelikož HPS výbojky soustředí teplo do jednoho bodu přímo pod sebe a tímto jevem způsobují spálení rostlin, což často vede k následnému uhynutí rostliny.

 

DP-250W-GMAXX-EPIC-WIN-FINAL

2x G-MAXX, VSM optiky, 250w

Poslední měření tohoto souboru jsme věnovali opět našemu produktu G-MAXX. Stejně jako v prvním souboru měření jsou G-MAXXy i nyní vybaveny optikami VSM a zregulované potenciometrem na 125w každý. Celkový výkon světelné soustavy tedy činí rovných 250w. Již při prvním pohledu na vizualizaci je zcela jasné, že naše svítidlo doslova “přesvítí” ortodoxní HPS výbojku na samotném středu více než dvakrát! A co se okrajových měrných bodů týče, ani zde naše G-MAXXy nezahálejí a zásobují rostliny notně větší dávkou světla než klasický, oblíbený světelný zdroj HPS.

Sklizeň měření.

Nejsme klasičtí internetoví obchodníci hlásající, že prodávají nejlepší umělé osvětlení na trhu, o kterých už neuslyšíte. Jdeme s vlastní kůží na trh, nebojíme se jít vstříc do boje za to, čemu věříme, s čím máme osobní zkušenost a o čem jsme naprosto přesvědčení, že je součástí moderního věku v pěstování pod umělým osvětlením. Proto se snažíme být o krok napřed, myslet jinak než naše konkurence a především – udělat něco extra pro naše zákazníky. Jako například toto měření.

I kdybychom při měření HPS výbojky přičetli k výsledkům celou jednu třetinu, tedy 33.3%, pořád jsou na tom naše svítidla lépe a to znamená pouze jedno. Flawless victory!
Měřeních máme pro Vás nachystáno ještě několik, všechny postupně zpracováváme a v dalších článcích zde na blogu se na Vás budeme těšit při publikování článku o měření 600W světelných zdrojů v pěstebním boxu 120x120cm a 400W světelných zdrojů v boxu 90x90cm. A prozradit můžeme už teď, že G-MAXX v žádném měření neprohrál.

Závěrem pěstu zdar a ať to kvete!

S pozdravem

tým Alucraft.cz
Maxim, Andrea & Marek

 

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *